Manteniment predictiu

Per tal d’avaluar l’estat de funcionament de la maquinaria i dels seus components i alhora preveure futures averies, ICR realitza estudis de control acústic i vibracions de manteniment predictiu mitjançant una mesura de vibracions exhaustiva, tant en el procés de disseny de la màquina, com després, en ple rendiment.
 
Estudiant les característiques de les vibracions i efectuant un anàlisi espectral, ICR detecta la causa dels problemes de funcionament aconseguint reduir al mínim les pèrdues de temps i diners en la producció del client.

A més, l’ús de metodologies com l’Anàlisi Modal permet determinar la resposta vibratòria d’una estructura quan aquesta està sotmesa a una excitació, facilitant el coneixement necessari per optimitzar el disseny del producte per a què sigui més fiable, robust i amb menys necessitats de manteniment.
 

 

 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com