Aïllament acústic

Com a consultors acústics, l'empresa proporciona serveis d'auditoria acústica completa a problemes de soroll i de vibracions que, sovint, inclouen el desplaçament d'un enginyer a les instal·lacions del client per asesorar durant el temps que dura el projecte d'aïllament acústic en curs.

Alguns dels serveis en aquest camp inclouen insonorització acústica de maquinària,de trens o d'edificis sencers amb l’objectiu d’aconseguir el millor aïllament acústic, com també estudis sobre les propietats de nous materials acústics, disseny de silenciadors, barreres acústiques i pantalles acústiques, materials antivibratoris o esmorteïdors de vibracions.
 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com