Mesures de soroll i vibracions

Un dels treballs més usuals a ICR sol ser la mesura de soroll i control de vibracions seguint les normatives vigents o els requeriments específics per a cada cas. Aquests estudis de control acústic, on s'analitza el soroll i les vibracions produïdes per els treballs de construcció o moviments de terra, es desenvolupen de forma ininterrumpuda o de forma puntual mitjançant el desplaçament d'un tècnic sobre el terreny.

Mesurar el soroll i les vibracions forma part de gairebé tots els estudis que es realitzen a ICR.  En la majoria dels casos, aquests estudis acostumen a ser mesures de protocol d’acord amb la normativa vigent de cada activitat o sector. Tot plegat, fa que ICR aquesta disposi d'una gran quantitat d’instruments tècnics com sonòmetres, micròfons, acceleròmetres, calibradors de micròfons o analitzadors d’espectres, per tal de poder fer front a tot tipus de projectes, siguin grans o petits.

 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com