Anàlisi de soroll i vibracions

ICR ha insistit sempre en la importància d’incloure assaigs reals en els seus estudis acústics. La raó principal és que l’experimentació permet captar la realitat coneixent directament els problemes que es tracten, mentre que la teoria possibilita la comprensió de la realitat captada i establir modificacions que resultin efectives.

Però a vegades aquesta part més teòrica ha estat insuficient. Per aquesta raó, ICR ha aplicat durant anys, mètodes propis i ha contribuït en el desenvolupament algunes teories reconegudes internacionalment com el mètode ATPA (Advanced Transmission Path Analysis) per l’anàlisi de les vies de transmissió del soroll o la Inversió de Models.

Al mateix temps, i per poder portar a la pràctica la part experimental, l’empresa s’ha dotat d’un sofisticat equip que comprèn un total de 48 canals per mesurar el soroll i les vibracions de forma simultánea. Tots ells analitzen el senyal en funció de la freqüència i en temps real, podent analitzar espectres, funcions de transferència, coherències, etc. El control simultani d’aquesta gran quantitat de punts de mesura fa possible la realització eficient dels assaigs necessaris per diagnosticar les solucions acústiques dels problemes vibroacústics reals.

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com