Previsió acústica

Amb l’objectiu de reduir costs, temps i molèsties i, alhora, aconseguir un valor afegit respecte a la competència és necessari actuar anticipadament abans de que sorgeixi el problema. És a dir, preveure per anticipat l’impacte ambiental acústic o de les vibracions que puguin fer una màquina, una carretera, una indústria o un aerogenerador.

Per fer-ho, cal conèixer bé les seves particularitats. Per aquest motiu ICR preveu els possibles problemes acústics o de vibracions mitjançant mètodes numèrics (FEM, BEM, ...) per baixes freqüències i realitzant mesures in situ al lloc (quan es tracta d’impacte ambiental) o a la màquina on es preveu actuar. En aquest cas, les mesures s’acostumen a fer a un model de característiques similars a l’encara no dissenyat.

A posteriori i amb la previsió dels nivells sonors o vibratoris en mà, és possible estudiar si es compleixen els requisits esperats o pel contrari, calen dissenyar unes propostes més òptimes.

 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com