Integració d'experts acústics en els seus projectes

ICR+ és el servei que ofereix ICR per integrar els seus experts en enginyeria acústica en els projectes del client. Els enginyers vibroacústics d'ICR es traslladen a les instal·lacions dels client, responsabilitzant-se dels aspectes vibroacústics i/o adaptant-se als mètodes de treball. 

L'equip d'experts desplaçats compte amb el recolzament tècnic de l'empresa de forma continuada. A més, cada enginyer de l'equip rep de forma constant formació en les tècniques i mètodes d'ICR.

Els serveis en vibroacústica d'ICR+ permet integrar en l'equip de treball intern del client, un coneixement especialitzat per atendre les exigencies que puguin sorgir en un moment concret, ofereint una alternativa viable a la incorporació d'un expert en la seva plantilla.

Amb els serveis d'ICR+ obtindrà: 

  • Experiència i coneixement: profesionals experts en serveis d'enginyeria acústica i vibracions amb alt coneixement de les aplicacions més avançades del mercat. 
  • Qualitat i rapidesa de resposta. 
  • Compromís: els nostres experts s'adapten a l'entorn de treball del client i demostren cada día una forta implicació amb el projecte al què són assignats. 

 

 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com