Solucions acústiques

A causa del tipus d'estudi de control acústic que es porten a terme a ICR, en moltes ocasions les solucions acústiques a aplicar formen part del propi projecte, ja que una part destacada de recerca i investigació es realitza en aquest últim procés de l’estudi. Tot es deu al tipus de producte o lloc con esdevingui el problema; la seva complexitat o relació amb l’entorn complicarà més o menys el disseny de les solucions acústiques adequades als problemes de soroll.

L'objectiu principal d'ICR, per optimitzar la solució anhelada, és la quantificació i localització de fonts que aconsegueix a través de mètodes com l’holografia i les antenes acústiques i així poder depurar les senyals d’altres fonts ambientals no desitjades.

 

 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com