Activitat

L'activitat d’ICR es centren en tres grans línies d'actuació: serveis d'enginyeria acústica, R+D i formació.

  • Serveis d'enginyeria acústica: ICR ofereix solucions pràctiques a problemes de soroll i vibracions dels seus clients, ja sigui una vegada detectats, o bé prevenit-los i evitant-los durant la seva fase de disseny. Així doncs, cada problema que es planteja es tracta de manera diferent, escollint sempre el tipus d'anàlisi i mètode adient, ja sigui considerat estàndard dins l'enginyeria acústica o mètodes propis. Els serveis d'ICR inclouen estudis acústics, mesures de soroll, control de vibracions, estudis d'acústica ambiental realització de mapes de soroll, disseny de software acústic, projectes d'aïllament acústic, disseny de barreres i pantalles acústiques, anàlisi de les vies de transmissió de soroll i vibracions, etc.
  • R+D: amb la finalitat de disposar sempre de les eines adequades per a cada problema, ICR dedica gran part dels seus esforços a la recerca i desenvolupament de nous mètodes predictius, tant d'assaig i de mesures de soroll i vibracions, com teòrics i/o computacionals. Com a resultat d'aquesta inversió, ICR ha transferit tecnologia pròpia a dues grans corporacions multinacionals. L'empresa també destaca per haver fet importants avenços a l'àrea de l'Anàlisi de vies de transmissió de soroll i vibracions; a l'aplicació de Mètodes d'Inversió a problemes d'acústica industrial; a l'estudi de les vibracions als aerogeneradors mitjançant l'Anàlisi Modal Operacional (OMA); i al desenvolupament de mètodes numèrics per a càlculs d'aeroacústica computacional. Al mateix temps, realitza programari, tant dels mètodes desenvolupats en analitzadors d'espectres, com de previsió per mètodes purament teòrics. 
  • Formació: ICR reconeix que gran part del seu èxit depèn de la capacitat per fer-se entendre. Només comprenent el nivell de complexitat del problema a resoldre se'n pot captar l'abast de la solució. És per això que imparteix cursos d'acústica i vibracions a diferents nivells, tant a empreses privades com a col·legis professionals o màsters organitzats per universitats. Amb l'objectiu de dotar qualsevol professional del nivell de coneixements d'acústica i vibracions que ell mateix estimi escaient, el tipus de formació que s'imparteix es caracteritza per ser del tot adaptable a les necessitats del client. 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com