Clients

Ingeniería para el Conrol del Ruido és una enginyeria acústica que soluciona problemes de soroll i vibracions. ICR treballa per als sectors del ferrocarril, l'automoció, la construcció, l'energia eòlica i  la indústria; i per a clients com:  Acciona, Acsa, Alstom, Applus, Atenasa, AudingIntraesa, CAF, Castrosua, Ausa, Bureau Veritas, Doga, Eni.

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com