Ingeniería para el Control del Ruido

Berruguete 52, Vila Olímpica (Vall d'Hebron).
08035 Barcelona, España.  
tel. +34  934  286  339
 
FORMES D' ACCÉS:
 
METRO
 
MUNDET 
(Accés Can Marcet / Accés Salesianos)
 
BUS
 
V21, 27, 60, 73, 76
 
TRANSPORT PARTICULAR
 
Ronda de Dalt (B-23). Sortida 4

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com