Avís legal

Avís legal i acceptació

El present document té per objectiu regular l'ús d'aquest lloc web que ICR posa a disposició del públic en la URL www.icrsl.com. 

La utilització de la web per un tercer li atribueix la condició d'usuari i suposa l'acceptació plena de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en el present avís legal. 

ICR es compromet a vetllar per l'exactitut i l'actualitat del contingut del lloc web, incloent a títol enunciatiu i segons correspongui, les dades sobre productes, serveis i altres. Sense perjudici de la acceptació d'aquest compromís, ICR no està en posició d'oferir garantia respecte l'exactitut de la informació de qualsevol tipus recollida en la web i que per error o omissió sigui incorrecta o hagi pogut quedar obsoleta. Amb l'objectiu de minimitzar els inconvenients ocasionats per posibles errors, es recomana la utilització d'aquests com a orientatius. 

Responsabilitat

L'usuari és l'únic responsable de les infraccion en les que pot incórrer o dels perjudicis que pugi causar  o causar-se per la utilització de la web, quedant ICR exempta de qualsevol mena de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari.

ICR declina tota responsabilitat respecte la informació que es trobi fora de la web, ya que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la de informar al usuari sobre l'existencia d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret. 

Política de protecció de dades de caràcter personal

Sense perjudici del previst indicat en cada un dels formularis de la web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal en algún dels formularis de la web, està autoritzant expressament a ICR al tractament automatizat de les seves dades personals per a les finalitats que indiquin. 

En compliment de la normativa de protecció de dades, l'usuari pot exercitat els seus dret d'accés, rectificació, oposició o cancelació, omplenant i enviant informació de contacte de la web. 

 

 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com