La dificultat no consisteix a trobar la solució

Probablement som els únics a qui no els preocupa solucionar el seu problema. De fet el què ens preocupa és plantejar-lo bé, ja que  tots sabem que un problema ben plantejat acostuma a ser un ben problema resolt.

Per tal de resoldre un problema de soroll el primer que cal fer és analitzar-lo.  Perquè en acústica, no és el mateix estudiar, per exemple, una màquina que fa massa soroll que el fet que una persona rebi massa soroll d’aquella màquina. Les solucions en cada cas poden ser molt diferents.

Un segon i imprescindible anàlisi consisteix en determinar quines dades ens cal conèixer per tal de resoldre el problema. Per exemple, si volem disminuir el soroll que fa un plotter degut al seu sistema d’engranatges i de ventilació, abans haurem de saber quina és la contribució de cada un d’aquests al soroll total.

Paral·lelament, també és necessari definir els mètodes per tal de trobar les dades anteriors. ICR desenvolupa de manera usual mètodes de mesura per a un problema en particular.

A partir d’aquí, i sabent que ja tenim el 80% de la feina feta, començarem la fase de mesures i ens preocuparem de resoldre el seu problema.

 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com