Curs de control de vibracions

Després de l’èxit de la primera edició, ICR imparteix un nou curs basat en el control de vibracions.

En motiu d’acreditar als tècnics medi ambientals com professionals i experts en la mesura de vibracions a diferents àrees, ICR oferirà el curs de control de nivells de vibracions d'activitats, veïnatge i infraestructures, reconegut pel Departament de Medi Ambient i Habitatge com a formació específica vàlida pel compliment dels requisits específics (FE), per la capacitació tècnica del personal de les Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica (EPCA).
 
Aquesta jornada en enginyeria acústica que no requerirà coneixements previs en la matèria, tindrà com objectiu formar als assistents en matèria de vibracions per a què puguin avaluar-les segons la normativa vigent d’aplicació a Catalunya. Per això, es portaran a terme 15 hores de teoria i 15 més de pràctica, aquestes últimes amb diferents equips de quatre reconegudes empreses (Cesva, Álava Ingenierios, Büel&Kjaer i Aries) que col·laboren al curs.

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com