Control acústic per a la reducció del soroll una petita bomba industrial

ICR ha realitzat un estudi de control acústic per a la reducció del soroll una petita bomba industrial incorporada en una màquina d’anàlisi clínic de l’empresa Laboratorios Grífols S.A., la qual investiga i desenvolupa varis productes hospitalaris.

El primer pas d’ICR ha estat realitzar varies mesures acústiques i de vibracions amb la finalitat de caracteritzar la font acústica, així com determinar les vies de transmissió estructurals i acústiques del soroll.
 
L’anàlisi de totes aquestes dades ha permès conèixer exhaustivament el problema i conseqüentment, dissenyar la solució correctora adequada.
 
Els treballs que realitza ICR en l'acústica industrial es basen en solucionar problemes acústics ocasionats per la maquinaria o la indústria en si, però sovint, són els problemes de vibracions els que més predominen, ja siguin com a conseqüència del soroll o bé com a problema principal. És per això, que ICR ofereix també un servei de manteniment predictiu.

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com