Mesura de soroll col·lectiva en motiu del Día Internacional de Conscienciació sobre el Soroll

El passat dimecres, dia 28 d'abril de 2010, es va celebrar el Dia Internacional de Conscienciació sobre el Soroll que té com objectiu reflexionar sobre els impactes de soroll i els seus danys a la vida quotidiana de la població. Dins d'aquest marc, el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) va organitzar una mesura de soroll col·lectiva per conèixer el nivell de soroll a diversos punts de Catalunya.

 
ICR empresa involucrada en la lluita contra la contaminació acústica des de fa anys, es va sumar a aquesta iniciativa realitzant una mesura de soroll a un punt del barri de Mundet al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, i on es va determinar la mitjana de soroll que pateix la població de la zona. D'altra banda, es varen fer mesures també a punts més cèntrics de la ciutat comtal i a altres ciutats de Catalunya com Girona, Lleida, Tarragona, Manresa, Sabadell, Terrassa o Sant Quirze.
 
La mesura de soroll, que va ser tot un èxit, ha demostrat que a Catalunya i en concret a Barcelona, existeixen molts punts conflictius respecte al soroll, i que per tant, l'esforç per part de l'administració i dels propis ciutadans ha de ser major a l'actual.

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com