Curs de Control de Vibracions (EPCA)

Curs de CONTROL DE NIVELLS DE VIBRACIONS D'ACTIVITATS, VEÏNATGE I INFRAESTRUCTURES reconegut pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, com a formació específica vàlida pel compliment dels requisits específics (FE), per a la capacitació tècnica del personal de les Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica (EPCA).

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com