ICR va presentar els seus serveis d'enginyeria acústica al BcnRail 2009

A finals d'any, ICR va participar per primera vegada a la fira de caràcter internacional BcnRail celebrada a Barcelona.

La llarga trajectòria de l'empresa està molt vinculada al mercat ferroviari, de fet algunes de les seves metodologies han estat desenvolupades intensament per aquest sector. Per aquest motiu, i aprofitant el BcnRail com un dels principals esdeveniments del país, ICR va donar a conèixer els diferents mètodes d'enginyeria acústica i control de vibracions que ofereix des de fa tants anys.
 
Le mètode ATPA (Advanced Transfer Path Analysis Method) va ser un d'ells i potser, el que més va atraure als visitants, ja que és poc conegut i és un dels més desenvolupats per l'empresa. Un dels avantatges principals és que és aplicable a tots els camps i consisteix en dividir per parts l'objecte a estudiar i determinar la contribució vibroacústica de cada una de les parts, al soroll total.  Així per exemple, a un tren es poden analitzar cada una de les finestres, parets, terra, etc. del vehicle que emeten soroll acústic. Els visitants ho van poder comprovar de primera mà a través de la maqueta que hi havia instal·lada a l'stand i la qual reproduïa una simulació de l'anàlisi.
 
D'altra banda, van prendre rellevància entre el públic, els mètodes de mesura, control i seguiment vibroacústics a les obres de grans infraestructures ferroviàries. Per aquest cas, ICR va oferir a les persones interessades la possibilitat de controlar el soroll i/o les vibracions en punts determinats de les obres ininterrompudament, durant el temps necessari i sense interferir en la feina del client. Tot això, sense  la necessitat de grans equips ni de personal in situ. D'aquesta manera, el client pot assegurar el confort dels ciutandans i la qualitat de vida dels edificis adjacents a l'obra, i a  la vegada, estar informat sobre el compliment de la normativa.
 
Per últim, ICR també va presentar serveis com mapes acústics o jornades de formació específica en aquest àmbit, a tots aquells visitants que van passar per l'stand.
 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com