Ja està a la venda el software d'aïllament acústic dBKAisla 3.01

Aquest mes d'octubre ha sortit al mercat la nova versió del programa de càlcul d'aïllament acústic desenvolupat per ICR. dBKAisla 3.01 incorpora canvis que responen als suggeriments generats pels propis usuaris, ja que el què pretén aquesta versió és enriquir el potencial de l'anterior.

L'evolució del programa es fa present a la seva interfície, però sobretot a la seva funcionalitat en els mòduls d'aïllament de parets simples i múltiples. Un exemple d'això, és que s'afageix en el càlcul d'aïllament acústic d'impacte el valor L n,w global per parets d'aquest tipus. D'altra banda, quan l'usuari calculi el soroll a l'impacte en parets múltiples tindrà en compte, entre d'altres paràmetres, la rigidesa dinàmica i ho farà a partir de l'informació de l'Edyn del material elàstic.

Un altre valor afegit és que fins ara els informes que es realitzaven al final del procés de càlcul eren en funció del soroll aeri, no obstant, dBKAisla 3.01 inclou els de l'aïllament a soroll a l'impacte per parets simples i múltiples.

Aquesta nova versió compta també amb nous detalls que faciliten el procés de càlcul però també la interacció, ja que dBKAisla permet copiar totes les taules de resultats de la sessió de treball a altres programes.

 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com