Mesura de vibracions al Sincrotró Alba

ICR ha realitzat un anàlisi de vibracions durant la fase d'obra del Sincrotró de llum Alba, situat a Cerdanyola del Vallès (Barcelona). 

Druant les últimes supervicions tècniques, ICR ha realitzat diverses mesures de vibració en dues situacions: amb i sense activitat a l'obra. L'objetiu ha estat controlar les vibracions causades pel funcionament del pont grua que pasa per la contstrucció. ICR també ha evalutat i caracteritzat els nivells vibratoris en la llosa crítica del Sincrotró.

 

 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com