Control acústic i mesura de vibracions d'una locomotora de Vossloh per Atenasa

Atenasa Sistemas Ecológicos ha comptat una vegada més amb els seveis de Ingeniería para el Control del Ruido S.L. (ICR) per determinar l’aïllament acústic necesari per una locomotora prototip de Vossloh.

Per aquest projecte, ICR ha analitzat les vies de transmissió del soroll i les vibraciones mitjançant una eina propia d’análisi: l’ATPA (Advanced Transfer Path Analysis Method). Aquest tipus d’estudi consisteix en identificar els elements que més contribueixen al soroll total. El resultat és una solució acústica eficient al problema de soroll total.

Aquest estudi de control acústic s’ha desenvolupat en dos fases. En primer lloc, s’ha realitzat un assaig a les instal·lacions de Vossloh a Valencia que ha permès desglossar el problema tant del soroll com de les vibracions. En segon lloc, s’han validat analíticament les solucions acústiques més adequades adoptades per ambdues empreses.

 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com