ICR ha col·laborat en el projecte del Sincrotró Alba de CELLS per el control de vibracions

Dins l’equip format per Master de Ingeniería y Arquitectura, Ingeniería para el Control del Ruido SL(ICR) ha estat l’empresa responsable d’estudiar les mesures necessàries per a aconseguir que les vibracions en el Sincrotró Alba de CELLS siguin mínimes.

L’any vinent està previst que entri en funcionament el laboratori de llum sincrotró situat a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), un dels esdeveniments científics més importants dels darrers anys a Espanya. Tan en el projecte com en la seva construcció, ICR s’ha encarregat de definir els mètodes constructius i de controlar les probes necessàries per assolir els objectius definits en les vibracions de les seves instal·lacions. 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com