ICR conferenciant convidada al International Conference on Acoustics

El gerent d’ ICR, F.X. Magrans, ha estat convidat com a expert en enginyeria acústica, a realitzar una conferencia al Congrés Internacional sobre Acústica que es farà al març del 2009.

Serà a Rotterdam, Holanda, on Magrans, un dels pioners en el sector de l’enginyeria acústica del país i reconegut entre els professionals pel desenvolupament de nous mètodes i aplicacions, exposarà els seus importants avenços en el camp de l’Anàlisi de vies de transmissió de soroll i vibracions.
 
ICR ha dedicat gran part dels seus esforços a la recerca i desenvolupament, fet que ha propiciat a situar l’empresa com una de les enginyeries acústiques més rellevants a nivell europeu. Un exemple clar, n’és la realització de l’estudi de les vies de transmissió. Aquest anàlisi radica en conèixer i quantificar els diferents camins per on es transmeten el soroll i les vibracions, amb l’objectiu de determinar i dissenyar les millores necessàries per aconseguir una reducció en el nivell de pressió sonora.
 
La NAG (Societat d’Acústica d’Holanda) i la DAGA (Societat d’Acústica Alemanya) organitzen conjuntament aquesta 35ª Edició que conta amb professionals de tot el món que tractaran cada un dels complexos camps de la vibroacústica. Alhora, el congrés vindrà acompanyat com cada any, d’una fira tècnica que servirà de pont pels assistents entre la teòrica i la pràctica.
 
www.nag-daga.nl/index.html

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com