Curs Gamesa

El passat mes de desembre, ICR va realitzar un curs d'acústica i vibracions avançada per l'empresa Gamesa, en les seves instal·lacions de Bilbao. El temari del curs es va personalitzar adequant-lo a les necessitats de l'equip d'enginyers de GAMESA, incloent, entre d'altres, els principis bàsics en acústica i vibracions, potència acústica d'aerogeneradors: IEC61400 part 11, caracterització acústica de components d'un aerogenerador i vies de transmissió del soroll i les vibracions.

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com