ICR, empresa col·laboradora a Shift2Rail

Shift2Rail és la primera iniciativa tecnològica conjunta que cerca la investigació enfocada a la innovació en el sector ferroviari, accelerant la integració de les noves i més avançades tecnologies, per tal de millorar les solucions del producte.

Un dels objectius és promoure la competitivitat de la indústria ferroviària europea i satisfer les necessitats canviants del transport a la Unió Europea.

ICR participa com a col·laborador en la tasca de Shift2Rail pel que fa a l’avaluació i la reducció del soroll roda-carril de les vies ferroviàries. D’aquesta forma es pretén adquirir un coneixement que permeti innovar en els dissenys de material rodant i infraestructures menys sorolloses. 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com