Col·laboració al projecte d’Acústica Virtual del Patrimoni Cultural amb la UPV

La Universitat Politècnica de València, UPV, ha engegat un projecte que pretén proporcionar a les institucions una eina que permetrà percebre el resultat acústic de qualsevol intervenció arquitectònica de conservació, rehabilitació i millora de recintes patrimonials abans de la seva realització pràctica.

La tasca d’ICR en aquest projecte consisteix a elaborar un mètode de càlcul que permeti ampliar el rang de freqüència en el càlcul acústic d’un local en concret.

Des d’ICR ens va semblar molt interessant participar-hi com a col·laboració, realitzant així un projecte d’acústica virtual aplicat a projectes de disseny, rehabilitació i a l’acústica arqueològica del patrimoni material i immaterial

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com