Ineco confia en ICR per el desenvolupament d'un software d'Anàlisi Modal Operacional

Ineco ha confiat en Ingeniería para el Control del Ruido S.L. per el desenvolupament d'un software acústic d'Anàlisi Modal Operacional (OMA) adaptat a l'aplicació en viaductes de línia ferroviaria d'alta velocitat. El software, inclós dins del projecte INDINOMA (Ineco Development and Innovation of Operational Modal Analysis), ha de respondre a dos objectius principals : la monitorització estructural predictiva i l'Anàlisi Modal Operacional per a la seva correlació amb models numèrics de viaductes. El primer objectiu requereix la predicció de frequències pròpies de forma totalment autònoma, per el què serà necessària l'aplicació de tècniques avançades per el procés d'automatització de la identificació modal. El segon objectiu, requereix l'ús d'eines de correlació de models numèrics amb les dades experimentals obtingudes mitjaçant OMA.

Liderat per Ineco jutament amb ICR, el projecte també compte amb la col·laboració de la universitat de Granada i de Còrdova amb experts en la matèria. Aquesta simbiosis ha permès crear un equip multidisciplinar format per Justo Carretero (impulsor i cap del projecte), Jorge Benito García i Jorge Navío Abad per part d'Ineco, Rafael Gallego Sevilla (investigador principal) i José Antonio Vergara procedents de la universitat de Granada y Rafael Castro Triguero de la universitat de Còrdova. 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com