Nou estudi de les vies de transmissió de soroll i vibracions per a CAF amb el mètode ATPA

El passat mes de març, Ingeniería para el Control del Ruido S.L. (ICR), va realitzar un anàlisi de les vies de transmissió de soroll i vibracions dels diferents panells que conformen el vagó d'un prototip del nou model d'AVE per a CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. Aquest estudi acústic, que forma part d'un conjunt d'assatjos de mateixes caracteristiques, serviràn per caracteritzar completament el comportament vibroacústic del tren tant per via aèria com estructural, es va dur a terme mitjançant l'eina d'anàlisi vibroacústic ATPA (Advanced Transfer Path Analysis Method).

ATPA permet iddentificar de forma aïllada els componets del tren que més contribueixen al soroll total i que, per tant, han de ser modificats per reduir el nivell de ruido al exigit pel fabricant y/o la normativa. A més, és l'únic producte capaç de determinar les contribucions de les fonts de soroll i vibracions en tot el rang frequencial. 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com