SOME-ECO (Sound Meteorological Environmental Correlation) presentat a la Galería de la Innovación de Genera 2012

SOME-ECO (Sound Meteorological Environmental Correlation), un projecte pioner en el camp de l'energia eòlica té com a objectiu resoldre els problemes actuals de caracterització i previsió del soroll de fons exterior, va ser presentat el pasat 23 i 24 de maig de 2012 en la Galería de la Innovación de Genera 2012. 

Liderat per ICR en colaboració amb AEMET té com a objectiu correlacionar el soroll de fons amb variables meteorològiques d'un lloc de característiques concretes i quantificar la correlació del soroll de fons mesurat a curt termini amb el seu equivalent a llarg plaç. Les dades obtingudes de l'estudi volen optimitzar al màxim el rendiment econòmic de la inversió inicial, ajustar la potencia instalada i les estrategies de funcionament del parc eòlic. 

 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com