Mesura de vibracions al terreny de la central Termosolar Borges, d’Abantia i Comsa Emte.

Termosolar Borges, central dels grups empresarials líders del sector de les infraestructures i la tecnologia Abantia i Comsa Emte, ha comptat amb Ingeniería para el Control del Ruido S.L. per a realitzar mesures de vibracions en el terreny de la futura central termosolar, siutada a Les Borges Blanques.

L'estudi s'ha centrat en el control de les vibracions en el terreny produïdes pel pas de l'AVE en les proximitats de la futura planta i en l'elaboració d'un model de predicció vibratori mitjançant elements finits (FEM).L'objectiu ha estat determinar quin nivell de vibració es produïrà en l'estructura de suport de la turbina a causa de la circulació del tren d'alta velocitat a pocs metres de la central i  preveure si el diseny actual cumpleix amb els requeriments vibratoris. 

A partir del control de les vibracions des de la via del tren fins els terrenys de la planta i l'elaboració d'un model FEM per a la simulació vibratoria, ICR ha pogut estimar el nivell vibratori a la taula de la turbina abans de la seva construcció, permentent validar el diseny per part de Comsa Emte.

 

 

 

 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com