Estudi acústic i mesures acústiques de protocol per CAF

CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, fabricant destacat en el mercat ferroviari internacional ha comptat novament amb Ingeniería para el Control del Ruido (ICR) per portar a terme un estudi i control acústic complert en les noves unitats de tren 4.000 (C4K) de NIR (North Ireland Railways).

ICR va iniciar el projecte quan el tren encara no s’havia construït, durant la fase de disseny, per tal de preveure les seves característiques acústiques. Mitjançant la realització d’un model numèric de soroll aeri va ser possible determinar que les noves unitats complirien amb els requisits del client, però sobretot la legislació vigent. En aquest cas, la normativa TSI Rolling Stock-Noise 2006/66/EC i la normativa britànica.

Per assegurar aquests objectius, ICR també va assessorar al fabricant i a la vegada va realitzar mesures de soroll, de protocol i rigor a la via.

Finalment, una vegada construït el nou model ferroviari del client, es van efectuar diferents mesures de protocol, entre elles, mesures de soroll interior, exterior i cabina tant aeri com estructural, i mesura de RASTI segons la normativa IEC60268-16, que van confirmar que els resultats eren els esperats.

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com