ICR assessora a LOOP Business Innovations en el diseny d'un nou equip emisor d'audio

LOOP Business Innovation, companyia especialitzada en la definició de nous models de negoci, basats en la conceptualització i desenvolupament de nous productes, ha sol·licitat els serveis de ICR com a expert acústic per un projecte de disseny de nous centres audiovisuals de control de seguretat. Dins d’aquest marc, ICR ha realitzat l’estudi acústic per definir un equip emissor d’àudio que pugui garantir les condicions més òptimes d’escolta sense crear molèsties a la resta dels presents.


ICR ha analitzat el sistema actual caracteritzant les prestacions del sistema d’emissió en termes de directivitat: resposta en freqüència. D’aquesta manera ha estat possible definir i avaluar els indicadors d’intel·ligibilitat adaptada a l’aplicació (transmissió de veu, acústica de l’entorn, etc.). Finalment, ICR ha definit un nou sistema d’emissió d’àudio òptim. Partint de les referències de mercat de les tecnologies disponibles s’ha identificat la més adient per a la qual s’ha dimensionat, realitzat i mesurat un prototip, fins trobar una solució que ha respòs a les necessitats plantejades inicialment.

Com a enginyeria vibro-acústica especialitzada, ICR sempre ha defensat els estudis acústics predictius com aquest, com uns dels més importants, ja que el resultat és un èxit absolut pel fabricant. Preveure el soroll i les vibracions a l’etapa inicial de desenvolupament del producte permet reduir temps i diners alhora que garanteix una millor qualitat en un futur. 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com