ICR desenvolupa un software pel tractament de senyals de vibració

L’experiència en el camp de l'enginyeria acústica i les vibracions ha portat a ICR, Ingeniería para el Control del Ruido,  a realitzar eines de càlcul cada vegada més especialitzades. Ben coneguts són alguns dels seus softwares acústics comercials com dBKAisla pel càlcul d’aïllament acústic, tot i això, són els programes fets a mida els que comencen a ser una referència en el sector.

La última novetat és ICR-Puentes, un software de tractament, anàlisi i visualització de senyals de vibració de ponts. Adaptat recentment per a la companyia OfitecoOficina Técnica de Estudios y Control de Obras S.A., el programa permet la modificació i l’anàlisi de les senyals mesurades durant les proves de càrrega dels ponts, i a posteriori, genera automàticament informes personalitzats.

Degut als requeriments tècnics però també, a la voluntat de millorar els seus productes o serveis, per a moltes empreses és un gran avantatge poder tenir controlada la vibroacústica en un software dissenyat segons les seves necessitats. Gràcies a la llarga trajectòria en R+D, ICR ha desenvolupat programes pel control de qualitat a la línia de producció, per aparells de mesura, o fins i tot per a mètodes tals com TPA (Transmission Path Analysis) entre altres, per a diferents sectors.

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com