Control de vibracions en una obra d'Acsa Sorigué

Ingeniería para el Control del Ruido S.L. (ICR) va dur a terme un estudi basat en el control de vibracions en el terreny d'una obra d'Acsa Sorigué a causa de la perforació del terreny de l'obra. L'estudi desenvolupat per ICR va consistir en enregistrar les vibracions produïdes en el terreny de forma ininterrumpuda durant l'horari diürn amb l'objectiu de controlar la seva afectació sobre les instal.lacions dels laboratoris Kinsa, situats en les seves proximitats. 

 

 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com