Ingeniería para el Control del Ruido.

C/ Berruguete 52, Vila Olímpica (Vall d'Hebron)

08035 Barcelona, España.

Tel. +34 93 428 63 39

No es llegeix? Canvieu el text.

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com