Automoció

L’ experiència d'ICR en el sector de l’automoció comprèn des de la realització d’estudis experimentals de les vies de transmissió del soroll i de les vibracions, incloent el corresponent anàlisi de les contribucions dels diferents subsistemes al soroll total percebut, fins a l'elaboració de models teòrics de previsió del soroll de trànsit. Tot això sense oblidar el desenvolupament de nous mètodes d’assaig optimitzant els actuals mètodes de caracterització d’un vehicle tant en temps com en diners.

Procediment de treball
 
La realització de projectes d’alta tecnologia en en el sector de l'automòbil ha permès que a ICR s’hagi desenvolupat una metodologia pròpia pel tractament i la solució dels problemes plantejats pels clients.
 
Serveis
 
A continuació, es mostren alguns dels serveis ofertats en aquest sector:
 
  • Contribució vibroacústica de cada element de l’habitacle del cotxe al nivell rebut pel conductor.
  • Inversió teòricoexperimental de models per a la reconstrucció del soroll interior a les bandes de mitja - alta freqüència.
  • Programari fet a mida per l’anàlisi vibroacústic d’un problema.
  • Models predictius de soroll mediambiental generat pel trànsit rodat.
  • Control de qualitat.
  • Disseny a mida de silenciadors i solucions acústiques.
  • Simulacions numèriques (FEM, BEM, CFD).

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com