Acústica Arquitectònica

Dins de l’àmbit de l’acústica a l’edificació, ICR diferencia la branca de l’acústica arquitectònica, com un camp a part i necessari d’un tractament concret i especialitzat, ja sigui per aconseguir la millor acústica a l’interior d’un local com per optimitzar l’aïllament acústic entre recintes.
 

Procediment de treball

Mitjançant la mesura dels paràmetres que defineixen una sala, l’estudi de les característiques acústiques dels materials constructius i l’ús tant d’eines pròpies com programes de simulació de referència internacional, ICR pot dissenyar el condicionament acústic de cada sala de la forma més adequada, així com, remodelar un espai per millorar-ne la seva sonorització.

L’empresa també realitza estudis complets d’acústica interior (geometria, absorció, difusió) en el camp audiovisual, ja sigui en sonorització, sistemes de mescla, gravació i control.
 

Serveis

De forma sintetitzada  es mostren alguns dels serveis d’aquesta divisió:

  • Mesures d’aïllament acústic entre locals i/o edificis.
  • Condicionament acústic de sales, auditoris, teatres i/o poliesportius.
  • Assessorament en el disseny de sales.
  • Remodelació d’edificis adaptant l’audició.
  • Serveis de sonorització i mesures segons les necessitats de cada client.
  • Mesures d’absorció acústica en tub de Kundt.
  • Mesures de temps de reverberació.
  • Disseny d’absorbents especials partint de les característiques dels materials.
  • Disseny d’estudis de gravació.


 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com