Energia Eòlica

Gràcies a la seva trajectòria, ICR ha sabut adaptar-se a les necessitats del mercat, i des de fa uns anys treballa activament pel sector eòlic. El treball d'ICR en aquest camp es centra en la realització d'un control acústic complet i en la mesura de vibracions en aerogenerador segons normativa. També dedica part del seu treball a l'estudi del seu impacte acústic ambiental

Procediment de treball

ICR actúa en cada una de les fases d'implementació del parc eòlic; des de la fase de disseny dels aerogeneradors fins la seva finalització amb el parc eòlc amb funcionament. La finalitat és obtenir estimacions reals del futur comportament acústic i vibratori dels mecanismes per prevenir problemes de soroll i vibracions i realitzar un control acústic complet per evaluar l'impacte ambiental acústic generat pel funcionament d'un parc ja construït.

D’altra banda, ICR imparteix cursos específics tant a les empreses fabricants d’aerogeneradors com als responsables de planificar, gestionar i construir els parcs eòlics, desenvolupant un temari adaptat al sector en el que s’introdueixen conceptes d’acústica ambiental, i a la vegada, la seva relació amb la normativa actual.

Al camp d’R+D, ICR ha estudiat a fons l’aplicació de l’Anàlisi Modal Operacional (OMA) als aerogeneradors, desenvolupant matèries absolutament innovadores d’aquesta important metodologia.
 

Serveis

A continuació, es detallen els principals serveis que s'ofereixen en el sector:

  • Avaluació de l’impacte acústic d’un parc eòlic segons normativa.
  • Estudi de predicció de l’impacte acústic ambiental.
  • Simulacions de mapes de nivell de pressió sonora.
  • Elements Finits (FEM) i Elements de Contorn (BEM).
  • Aeroacústica.
  • ...
     

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com