Indústria

Procediment de treball

En el camp de la indústria ICR participa com asesor de problemes de so durant el procés de desenvolupament de projectes permetent així la optimització dels recursos (temps i diners) durant el procés de realització dels mateixos. L'objectiu és millorar les prestacions dels productes posant un èmfasi especial en les seves qualitats vibroacústiques. Altres cops, ICR se centra en solucionar els problemes quan el producte ja està finalitzat i, en molts casos, en funcionament. En aquests casos la rapidesa i eficiència amb la que s'actua són els valors més apreciats per part dels nostres clients.

Serveis

A continuació es llisten els serveis que ICR ofereix en el camp de la indústria:

  • Soroll de màquines.
  • Soroll d’engranatges.
  • Inversió de models aplicada a la obtenció de la potència acústica de fonts de soroll i/o vibracions.
  • Aplicacions de software fet a mida.
  • Aeroacústica.
  • Control de qualitat en línia de producció.
  • Silenciadors i solucions acústiques.
  • Simulacions numèriques.
  • Estudi del comportament vibroacústic de tubs de gran longitud.
  • Disseny de tancaments acústics

 

 

 

ICR és una enginyeria acústica dedicada a solucionar problemes de soroll i vibracions. Treballa per sectors com ara el ferrocarril, l’automòbil, l’industrial, la construcció i el mediambient. Investiga (R+D) nous mètodes de resolució de problemes vibroacústics. També dissenya programari de control de qualitat i càlcul d’aïllaments i imparteix formació en acústica a empreses privades i col·legis oficials.
Ingenieria para el Control del Ruido – Barcelona.

© creactivitat.com